Cyberknife Radiosurgery for Spinal Tumors

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Z52jF_LYzdQ[/embedyt]